نامه ها + شعرهاي عاشقانه + حرفهای دل
شعرها و نامه هاي عشقي و حرفهای دل یه عاشق 

انتظار نداشتم تا همیشه هم سلولی من بمونی ...

انتظار نداشتم چون محکوم به حبس ابد بودم ...

انتظار نداشتم تو هم فکر فرار رو از سرت بیرون کنی ...

انتظار نداشتم شریک غم هام بشی ...

انتظار نداشنم شادی هایت را با من قسمت کنی ...

انتظار نداشتم وقتی از پشت میله ها،

آزادی رو نگاه میکنی منوهم توی رویاهات ببینی ...

انتظار نداشتم وقتی یواشکی کلید ها رو

از جیب نگهبان برداشتی ،منو محرم بدونی...

حتی انتظار نداشتم وقتی تو نیمه شب

از سلول خارج شدی،کلید ها رو نبری...

فقط انتظار داشتم به حرمت تموم خاطرات مشترکمون

تموم یادگاری هامون روی دیوار

تموم خط های شمارش روز و شب های بی قراریمون رو دیوار

تموم دوستت دارم های روی دیوار

تموم قلب های شکسته و تیر خورده روی دیوار

آروم صدام میکردی و میگفتی

خدا حافظ رفیق

[ ] [ ] [ ]

ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﺖ ﭘﺎﻙ ﻣﻲ ﮐﻨﯽ ... ﻣﺴﻴﺠﺎﺵ ﺩﻳﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻪ 

ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻦ ﺟﻠﻮﻡ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺑﻴﺎﺭﻳﻦ

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﻣﺎ ...

 ﺑﺎ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻴﺶ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﯽ ؟؟

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟؟

ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟؟

ﻭﻗﺘﻲ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻱ

ﻭ ﻳﺎﺩﺵ ﻣﯿﻔﺘﯽ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟؟ ..

ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺕ ﺳﺮﺍﻏﺸﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻥ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟؟

ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻴﻜﻪ ﻛﻼﻣﺸﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻱ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟؟؟

دلم خیلی تنگ شده واسه.... واسه تلفن حرف زدن هر شبمون

واسه صبح بخـــیر گفتن هامون واسه مسیج بازی هامون ..

واسه ..کجایـــی عشقم ؟ واسه مواظب خـــودت باش ..

دلـــــــــم تنگ شده واسه رویاهامون واسه آرزوهامون

واسه قول هامون واسه همه اون چیزایی

که قرار بود بشه امــــــــــا نشد !!

دلــــــــم حتی واسه دعواهامون غر زدن و بحث و کل کل

آخــــــرش گوشی قطع کردن هامون

امــــــــــا دو ساعت نشده آشتی کردنـــمون

دلــــــــــم واسه تــــــو و واسه روزای خوبی

که باهات داشــــــــتم پر میزنه لعنتی...

[ ] [ ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ
امکانات وب